Et fællesskab om honning og bier

Projektet ”Et fællesskab om honning og bier” bidrager til, at Nordre Fasanvej Kvarteret bliver et mere grønt og bæredygtig kvarter. Med bier kan vi skabe en langt mere spændende og produktiv  urban natur. Bierne kan dog i dag ikke klare sig uden menneskers hjælp og heldigvis giver bierne også igen i form af lækker honning. 

Mål

Det overordnede mål med projektet er, at der kommer en mere spændende og produktiv urban natur i Nordre Fasanvej Kvarteret. Samtidig kan projektet være med til at skabe nye historier om kvarteret samt forståelse for og fællesskab om den urbane natur.

Hvad sker der lige nu?

Bierne står for enden af Fuglebakkevej, og passes af lokale beboere. Hvis du er interesseret i at blive biavler eller på anden måde støtte op om projektet, er du meget velkommen til at kontakte områdefornyelsen.

Parter i projektet
Dine bivenner, frederiksberg bifællesskab passer bierne.

Områdefornyelsen støtter projektet økonomisk og hjælper i opstartsfasen, men på sigt skal der findes en model, så gruppen bliver selvkørende og selvfinansierende.
Naturvejlederne i Frederiksberg kommune vejleder og hjælper til i opstartsfasen.

Vil du være med?

Skriv eller ring til:
Projektchef
Stine Lorentzen
Tlf. 28984075
Mail: brwe01@frederiksberg.dk