Kronprinsesse Sofies Vej

Hvad skal der ske?

Kronprinsesse Sofies Vej skal opgraderes som en ny rygrad for blød trafik i kvarteret, og det skal ske med et helhedsorienteret løft af strækningen. Vejen rummer i dag mange kvaliteter og potentialer for udvikling, men er også udfordret af den trafikale situation. Derudover er der mange der efterspørger mere grønt, møde- og opholdssteder, og en mere oplevelsesrig tur når man bevæger sig ned langs vejen.

Klimasikring

I fremtiden skal vejen klimasikres, for at afhjælpe de problemer der opstår i kvarteret efter kraftige skybrud. Derfor er det kommende projekt på Kronprinsesse Sofies Vej et samlet skybruds- og forskønnelsesprojekt. De to sider af projektet gør, at man kan tage det i et samlet hug, formindske anlægsgener, og samtidig få mere værdi ud af det i sidste ende. F.eks. kan klimasikring indeholde grønne elementer, der udover at afhjælpe problemet med regnvandet, også giver liv og diversitet til vejen.

Tidsperspektiv

Efter undersøgelser, workshops og interviews med beboere på og omkring Kronprinsesse Sofies Vej, går arbejdet her i starten af 2017 ud på at få udarbejdet et skitseforslag til vejens udformning og indretning. Skitseforslaget udarbejdes af tegnestuen Opland, og vi kan vise det frem lørdag d. 25. februar kl. 11-12.30 ved vaskeriet mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej. Vi vil meget gerne høre, hvad I, der bruger og bor på og omkring Kronprinsesse Sofies Vej, synes, så tegnestuen kan få de sidste inputs til at færdiggøre skitseforslaget. Næste skridt i processen bliver en politisk stillingtagen til projektet, hvorefter vi kan melde yderligere ud om anlægsperiode.

Udgangspunktet for skitseforslaget, inddragelesesprocessen i november 2016, kan du læse mere om her.

Du er altid velkommen til at komme med input eller spørgsmål.

Kontakt:
Projektleder Thomas Funk
E: thfu01@frederiksberg.dk
T: 2898 4105