Kronprinsesse Sofies Vej

Hvad skal der ske?

Kronprinsesse Sofies Vej skal opgraderes som en ny rygrad for blød trafik i kvarteret, og det skal ske med et helhedsorienteret løft af strækningen. Vejen rummer i dag mange kvaliteter og potentialer for udvikling, men er også udfordret af den trafikale situation. Derudover er der mange der efterspørger mere grønt, møde- og opholdssteder, og en mere oplevelsesrig tur når man bevæger sig ned langs vejen.

KLIMASIKRING

I fremtiden skal vejen klimasikres, for at afhjælpe de problemer der opstår i kvarteret efter kraftige skybrud. Derfor er det kommende projekt på Kronprinsesse Sofies Vej et samlet skybruds- og forskønnelsesprojekt. De to sider af projektet gør, at man kan tage det i et samlet hug, formindske anlægsgener, og samtidig få mere værdi ud af det i sidste ende. F.eks. kan klimasikring indeholde grønne elementer, der udover at afhjælpe problemet med regnvandet, også giver liv og diversitet til vejen.

STATUS OG TIDSPLAN

Fra at have været et projekt, der udelukkende handlede om Kronprinsesse Sofies Vej, er Holger Danskes Vej, hvor en lignende opgradering er blevet vedtaget (for strækningen øst for Kronprinsesse Sofies Vej), nu også en del af projektet.

Det betyder mere effektivt anlægsarbejde og færre gener for jer, der bor på vejen, men også, at der er lidt ekstra planlægningsarbejde. Arbejdet kan derfor først igangsættes i 2018, og ikke – som den oprindelige tidsplan for Kronprinsesse Sofies Vej lød på – allerede her i løbet af 2017.

INFORMATIONSMØDE D. 30. JANUAR 2018

Planlægningen af projektet er nu ved at være på plads, og derfor kan Frederiksberg Kommune og de entreprenører, der skal udføre arbejdet, præsentere tegninger, tidsplaner og de konkrete tekniske og trafikale tiltag, der skal implementeres. Er du nysgerrig, så kom og se, hør mere om og spørg ind til projektet.

Tid og sted:

Tirsdag d. 30. januar kl. 19-20:30 på Professionshøjskolen Metropol, Kronprinsesse Sofies Vej 35.

Program:

-       Velkomst

-       Status for arbejdet med de to veje

-       Præsentation af udformningen af de to veje

-       Præsentation af skybrudsløsninger

-       Afrunding

Tilmelding:

Tilmeld dig gerne på frederiksberg.nemtilmeld.dk, så sørger vi for, at der er stole, kaffe/the og kage nok til alle

SPØRGSMÅL ELLLER KOMMENTARER? KONTAKT:

Projektleder Thomas Funk
E: thfu01@frederiksberg.dk
T: 2898 4105