Status på opgradering af udearealer ved Mariendalshallen

Udearealerne ved Mariendalshallen får i 2018 et løft. Opgraderingen indebærer blandt andet, at indgangsvejene i syd og nord åbnes op mod omgivelserne, at hallens facader begrønnes med klatreplanter og at der plantes en mængde nye træer.

Aktør til Mad med Mere under Buen søges

Se udbuddet i sin helhed samt baggrundsrapporten "Bispeengbuen / Mad med Mere" vedhæftet ovenfor.

Det præciseres, at området, der ønskes aktør(er) til, er det, der på tegningen, er markeret som disponibelt med en blå streg om.

Pages