Aktør til Mad med Mere under Buen søges

Se udbuddet i sin helhed samt baggrundsrapporten "Bispeengbuen / Mad med Mere" vedhæftet ovenfor.

Det præciseres, at området, der ønskes aktør(er) til, er det, der på tegningen, er markeret som disponibelt med en blå streg om.

Planen for Mariendalshallens udearealer er ved at være klar

Arealerne omkring Mariendalshallen skal forskønnes. Dette sker som et led i Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarterets arbejde med at skabe flere nord-syd-gående forbindelser gennem kvarteret og flere mødesteder til beboere og forbipasserende.

LYSINSTALLATION UNDER BISPEENGBUEN

For at skabe tryghed, imødekommenhed og en kunstnerisk oplevelse under Bispeengbuen, sætter Frederiksberg Kommune i foråret 2018 en lysinstallation op under broen, der hvor den krydser Nordre Fasanvej.

Holger Danskes Vej skal have et løft!

Holger Danskes Vej mellem Falkonér Allé og Kronprinsesse Sofies Vej skal have et løft, som sikrer bedre parkeringsforhold, klimasikring, begrønning og ophold.

Pages