Holger Danskes Vej skal have et løft!

Holger Danskes Vej mellem Falkonér Allé og Kronprinsesse Sofies Vej skal have et løft, som sikrer bedre parkeringsforhold, klimasikring, begrønning og ophold.

Invitation: Se skitseforslag for Kronprinsesse Sofies Vej

Efter undersøgelser, workshops og interviews med beboere på og omkring Kronprinsesse Sofies Vej, går arbejdet med at gøre strækningen tryggere, grønnere og mere skybrudsrobust i disse dage ud på at få udarbejdet et skitseforslag til vejens udformning og indretning.

Pages