Byhave på Fuglebakkevej

BYHAVE

Grunden for enden af Fuglebakkevej er i gang med at blive omdannet til en fælles byhave for kvarterets beboere. En byhave med naturværksted for skoler og institutioner, bistader til honningproduktion og plantekasser, hvor der kan dyrkes grøntsager og krydderurter.

Mål
Sammenlignet med andre kvarterer i Frederiksberg har Nordre Fasanvej Kvarteret få grønne områder. Derfor arbejder Områdefornyelsen for flere af den slags samlingssteder i kvarteret, hvor områdets beboere kan mødes til jordnære aktiviteter omkring natur og havedyrkning. Samtidig kan byhaven være med til at skabe nye historier om kvarteret og være udgangspunkt for lokale fællesskaber.

Hvad sker der
Fire forsøgshaver, der er udviklet af bylivsorganisationen Creative Roots, er allerede taget i brug af Skolen på Duevej. Haverne skal indgå i skolens undervisningsforløb og give eleverne mulighed for at få jord under neglene og lære om alt fra dyrkning af afgrøder til genanvendelse af regnvand og klimatilpasning.

I foråret 2014 blev der opstillet fire bistader på grunden. Projektet er et borgerinitiativ, som Områdefornyelsen støtter økonomisk og som naturvejledere i Frederiksberg Kommune hjælper med råd, vejledning og udstyr.

Der har været afholdt flere inddragelsesforløb, både med Skolen på Duevej og en borgerworkshop hvor vi fik masser af gode ideer til hvordan den kommende byhave i Nordre Fasanvej Kvarteret skal se ud.
Der blev ved et byhave-møde sidst i oktober 2015 igangsat etablering af en haveforening - vi du vide mere, eller er du interesseret i byhaven så kontakt

Byhaven bliver anlagt i løbet af 2016

Projektchef 
Brian Hansen Westerheim
telefon 28 98 40 75
e-mail brwe01@frederiksberg.dk.