Fornyelse af park ved Bispeengbuen

Hvorfor
Ved Bispeengbuen for enden af Munkensvej ligger et grønt areal. Arealet er meget nedslidt og opleves af mange som utrygt og svært tilgængeligt. Bevoksningen afskærmer så arealet virker aflukket.
Arealet er en af de få offentlige tilgængelige grønne pletter i Nordre Fasanvej Kvarteret og der er derfor stort behov for, at de få arealer der er, bliver udnyttet til fulde.
Samtidig har flere naboer ytret ønske om, at de godt kunne tænke sig at benytte arealet, men de udtrykker at de ikke føler arealet vedkommende.

Formål
• At opgradere arealet så det bliver et rekreativt bolignært grønt åndehul for lokalområdet, der også kan rumme de socialt udsatte som med mellemrum gør brug af skuret i arealets sydvestlige hjørne.
• At skabe en forbindelse til det udendørs kulturhus under Bispeengbuen – eks. ved at åbne til indgangen ud mod Munkensvej.

 

Proces
Udvikling og dialog: april - september 2016
Planlægning og tilpasning: september - oktober 2016
Anlæg: november 2016 - forår 2017

 

Kontakt

Projektchef:
Brian Hansen Westerheim
Email: nfk@frederiksberg.dk
Tlf: 28984075