Opgradering af Holger Danskes Vej

Holger Danskes Vej mellem Falkonér Allé og Kronprinsesse Sofies Vej får et løft! 

FORMÅL

I Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret er der fokus på at skabe både bedre forbindelser og nye muligheder for ophold. Det har vi fokus på i arbejdet med Holger Danskes Vej. Men det står ikke alene. Strækningen bliver også optimeret i forhold til parkering, og den skal også klimasikres. I den forbindelse arbejdes med nye løsninger, hvor plantning af flere og træer og klimasikring tænkes sammen.

STATUS PÅ PROJEKTET

Da Frederiksberg Kommune har en lignende opgradering af Kronprinsesse Sofies Vej undervejs, er de to vejprojekter nu lagt sammen i ét større. Det betyder mere effektivt anlægsarbejde og færre gener for jer, der bor på vejen.

I øjeblikket er Frederiksberg Kommune i dialog med de entreprenører, der skal udføre arbejdet.

Blandt andet på baggrund af det solide vidensgrundlag, der er skabt gennem borgermøder på Holger Danskes Vej og Kronprinsesse Sofies Vej, udarbejder rådgiverne konkrete løsningsforslag for de to veje. Forslagene vil blive præsenteret på et borgermøde i starten af 2018, hvor alle interesserede inviteres til at se og kommentere de konkrete planer

Det egentlige arbejde på Holger Danskes Vej og Kronprinsesse Sofies Vej udføres i sommeren 2018.

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER? KONTAKT:

Projektleder Thomas Funk
E: thfu01@frederiksberg.dk
T: 2898 4105