Aktør til Mad med Mere under Buen søges

Se udbuddet i sin helhed samt baggrundsrapporten "Bispeengbuen / Mad med Mere" vedhæftet ovenfor.

Det præciseres, at området, der ønskes aktør(er) til, er det, der på tegningen, er markeret som disponibelt med en blå streg om.

Har du spørgsmål, kan du kontakte projektchef i Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret Brian Hansen Westerheim på brwe01@frederiksberg.dk / 2898 4075