Bedre Forbindelser

 

9 projekter skal gøre kvarteret tryggere at færdes i.

Områdefornyelsen har et mål om at skabe et kvarter, hvor det er lettere at bevæge sig på tværs i kvarteret – især for de bløde trafikanter. Derfor udarbejde vi i 2014 en strategi for de bløde trafikanter. Strategien er blevet til sammen med lokale borgere, en faglig følgegruppe, daginstitutioner, erhvervsdrivende og Skolen på Duevej. Strategien fokuserer samlet på 9 projekter til en samlet sum af næsten 9 mio. kr.
Projekterne bliver udført mellem 2015-2018 og vil samlet fremme tilgængelighed, tryghed og give nye interessante oplevelser for alle bløde trafikanter – eksempelvis gående, cyklende og kørestolsbrugere i Nordre Fasanvej Kvarteret. 

Ønsker du mere info om projektet, så skriv eller ring til:

Projektchef
Brian Hansen Westerheim
Tlf. 28984075
Mail: brwe01@frederiksberg.dk

Du kan læse strategien her og se hvornår de enkelte projekter realiseres, samt hvor mange penge der er afsat til projekterne.