Ny plads ved Mariendal Kirke

Det nye plads foran Mariendal Kirke er ved at blive etableret. Pladsen skaber en smuk og værdig ankomst til Mariendal Kirke, kombineret med et nyt og rekreativt byrum. Dette gøres ved at tænke kirkens arealer sammen med det brede vejareal, der i dag støder op til kirken. Desuden er der et fokus på at tænke klima og regnvandshåndtering ind i det nye byrum. Haven bagved kirken får også et løft, ligesom der plantes nye træer langs Ane Katrines Vej.

Hvad skal der ske?
I samarbejde med Mariendal Kirke har Områdefornyelsen gennemført en række interviews med de nære naboer om ønskerne til den kommende plads. Endvidere har vi afholdt en åben workshop om projektet i maj 2015. Her kom der masser af spændende input og ideer, som vi arbejdede videre med. Siden er pladsen er blevet tegnet færdig, en entreprenør er fundet, og nu er pladsen ved at blive anlagt.

Tidsramme
Det nye byrum forventes færdigt foråret 2018.

Parter i projektet
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret og Mariendal Kirke har indgået et partnerskab om projektet.

Rådgivere
Vi har valgt rådgiverne Schul Landskabsarkitekter, til at tegne og udvikle det nye byrum.
Hovedentreprenør er Anders Matthiesen aps.

Ønsker du mere info om projektet, så skriv eller ring til:

 

Projektchef Brian Hansen Westerheim
Tlf. 28984075
Mail: brwe01@frederiksberg.dk

Formand for kirkeudvalget Mariendal Kirke
Frank Nyholm
Tlf. 4035 6611
Mail: nyholm@webspeed.dk