Ny plads ved Mariendal Kirke

I løbet af 2017 vil der blive etableret et nyt byrum foran Mariendal Kirke. Det nye byrum skal etableres, så der skabes en smuk og værdig ankomst til Mariendal Kirke,  kombineret med et nyt og rekreativt byrum. Dette gøres ved at tænke kirkens arealer sammen med det brede vejareal, der i dag støder op til kirken. Desuden er der et fokus på at tænke klima og regnvandshåndtering ind i det nye byrum.

Hvad skal der ske?
I samarbejde med Mariendal Kirke har Områdefornyelsen gennemført en række interviews med de nære naboer om ønskerne til den kommende plads. Endvidere har vi afholdt en åben workshop om projektet i maj 2015. Her kom der masser af spændende input og ideer, som vi løbende arbejder videre med. I den nære fremtid arbejder vi på at få sendt nyhedsbreve ud pr. mail, til alle der er interesserede i projektet - når der kommer nyt i udviklingen og især når projektet går i anlæg.

Tidsramme
Det forventes, at projektet primært udvikles i 2016 og anlægges i løbet af 2017.

Parter i projektet
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret og Mariendal Kirke har indgået et partnerskab om projektet.

Rådgivere
Vi har valgt rådgiverne Schul Landskabsarkitekter, til at tegne og udvikle det nye byrum.

Ønsker du mere info om projektet, så skriv eller ring til:

Projektchef Brian Hansen Westerheim
Tlf. 28984075
Mail: brwe01@frederiksberg.dk

Formand for kirkeudvalget Mariendal Kirke
Frank Nyholm
Tlf. 4035 6611
Mail: nyholm@webspeed.dk