Borgermødet omkring den tomme grund på Mariendalsvej

Tak for alle de fine input vi fik på dagen.

Vi vil i den kommende tid overbringe alle jeres ideer til Byggeselskabet Mogens de Linde, der ejer grunden. Endvidere vil vi overbringe ideerne til AKB Frederiksberg, der ejer Stjernegrunden.

Der vil være offentlig høring omkring det kommende boligbyggeri i februar-marts 2015. I den forbindelse inviterer Frederiksberg Kommune til et borgermøde. Alle naboer til byggeriet vil blive inviteret personligt til borgermødet, og det vil blive annonceret via vores nyhedsbrev og i Frederiksberg Bladet.