Gode input til Kronprinsesse Sofies Vej

November 2016 stod i inddragelsens ånd. Der var intensiv borger/bruger-proces i forbindelse med det kommende projekt på Kronprinsesse Sofies Vej. Formålet var at indsamle alle de gode erfaringer, oplevelser og bekymringer, der findes hos de mennesker der bor eller bruger strækningen til hverdag. Det er jo vigtig viden, således at løsningsforslaget for vejen kommer til gavn for flest mulige.

I løbet af måneden blev der holdt et åbent kvartermøde på Metropol og hvor alle var inviteret til at ’workshoppe’ sig frem til gode og relevante løsninger. Derudover var der en spørgeskemaundersøgelse til forældre i mange af de omkringliggende børneinstitutioner, og der blev holdt fokusgruppemøder og samtaler med b.la. ældre borgere, erhvervsdrivende på vejen og studerende på Metropol Skolen. Der var rigtig mange der deltog i processen på den ene eller anden måde – tak for det! Der kom god, brugbar og interessant input, som i den grad kommer til at kvalificerer projektet i den videre proces.

Der kom en del indsigter og visioner for fremtiden, ud af processen. Du kan se opsamlingen på forløbet i den vedhæftede PDF, der ligger øverst på siden, under titlen.

En af de helt store opmærksomhedspunkter er vejkrydset Kronprinsesse Sofies Vej og Mariendalsvej. Den trafikale situation i krydset opleves ekstrem utryg og farlig for alle – både gående, cykelister og bilister. Det er der kommet en lille film ud af – du kan se den her til højre på siden.

Du kan læse mere om projektet generelt her, og mere om hvad der skal ske i fremtiden i denne nyhed.