Grøn park ved Bispeengbuen

Projektet ”Fornyelse af park ved Bispeengbuen” er nået til rent fysisk at gå i gang.
Omlægningen foregår i to faser.

Første fase:

Fældning af træer langs den sydlige del af parken påbegyndes i uge 46. Derudover bliver den eksisterende flisebelægning gravet op og skuret, som står i den sydvestlige del, bliver taget ned. Metalhegnet, som står indvendigt i parken, bliver også fjernet, og der bliver lagt en ny grusbelægning. Vi forventer, det varer ca. 4 uger.

Anden fase:

I løbet af foråret 2017 bliver der opsat nyt inventar i parken. Der vil bl.a. blive etableret overdækkede siddemuligheder.

Vi skriver løbende om projektet på www.facebook.com/nordrefasanvejkvarteret

Det er begrænsede midler, vi har til projektet, men har du en god idé til et tiltag til parken, hører vi stadig gerne fra dig.

Du er altid velkommen på vores kontor i Café Ved Buen. Vi er der mandag – onsdag hver uge.  

Eller skriv en mail til os på nfk@frederiksberg.dk