Klimatilpasning i Nordre Fasanvej Kvarteret

Klimaet ændrer sig. Det betyder mere nedbør om vinteren og kraftigere regnbyger om sommeren. I Nordre Fasanvej Kvarteret oplevede vi ved skybruddet sommeren 2011 klimaudfordringerne helt tæt på. Mange havde vand i kældrene, fyldte kloaker, og i rundt kvarteret var der mange oversvømmede arealer. 
Der er stor opmærksomhed på udfordringerne ved de store mængder regn. I Nordre Fasanvej Kvarteret er der særlig fokus på at håndterer vandet på en fornuftig måde, samtidig med at det også prioriteres at få endnu mere ud af de kommende klimaprojekter. Når man alligevel skal i gang med at grave for løse problemer med regnvand, kan man samtidig skabe projekter der gør vores kvarter grønnere, giver os bedre byrum og forbedrer forholdende for trafiksikkerhed og bløde trafikanter. Derfor arbejder vi i områdefornyelsen tæt sammen med resten af Frederiksberg Kommune, når der skal planlægges klimaprojekter.

Frederiksberg Kommune er allerede i fuld gang med klima- og skybrudssikring af kommunen. Der er b.la. udarbejdet en klimatilpasningsplan og skybrudsplaner – du kan læse mere her.
Der blev i foråret udarbejdet en såkaldt rammeaftale. Det er en aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning, og den indeholder 56 skybrudsprojekter der planlægges udført indenfor de næste 20 år. Ca. 10 af disse projekter befinder sig i Nordre Fasanvej Kvarteret, og de to første går snart i gang. Det drejer sig om Mariendalsvej Øst (fra Kronprinsesse Sofies Vej til Falkoner Allé) og Ærøvej – læs mere her.

En andet kommende skybruds- og områdefornyelsesprojekt i kvarteret er Kronprinsesse Sofies Vej. Vejen er udpeget som skybrudsvej og har længe været et fokusområde for områdefornyelsen. Vejen trænger til en opgradering, trafiksikkerheden skal forbedres, og der ønskes en grønnere og mere oplevelsesrig gade. Projektet forventes anlagt i 2017-2018 og i efteråret 2016 igangsættes en beboerproces, der har til formål at indsamle viden og ønsker fra kvarteret, så det kommende projekt kan blive så kvalificeret som muligt.

Et stor og godt skridt i den rigtige retning mod en klimasikret by, er hvad kommunen kan gøre på offentlige veje og pladser. Men hvad med alle de andre steder? Der findes uendelige mange private boligforeninger, grundejerforeninger, erhverv, institutioner og privatejede haver og gårde. Alle må melde sig på banen, hvis vi skal gøre et helhjertet forsøg på at håndterer de klimaudfordringer der venter forude. Som et incitament til at få gang i nogle projekter på privat grund, har områdefornyelsen sat en økonomisk pulje i værk, som kan søges til grønne klimaprojekter. Intet projekt er for lille eller for stort. Læs mere her.
Hvis du vil have mere information og inspiration til hvordan du kan genbruge eller nedsive dit regnvand, så se mere her.