Kom til borgermøde om sikring mod skybrud

Dato: Tirsdag d. 20. august 2013
Tid:  KL. 19 – 21
Sted: Frederiksberg Forsyning, Stærh Johansens Vej 38

Kom, hør og diskuter hvordan Frederiksberg Øst, herunder Nordre Fasanvej Kvarteret, sikres mod skybrud. 

I samarbejde med Københavns Kommune har  Frederiksberg Kommune lavet et forslag til en samlet skybrudsplan for Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro. Den del af planen der omfatter Frederiksberg Øst præsenteres og diskuteres på borgermøde tirsdag d. 20. august. 

Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret  understøtter særligt arbejdet med skybrudstilpasning ved at sætte fokus på  samspil mellem udvikling  af rekreative byrum og regnvandsproblematikker i kvarteret.

Så kom og giv dit bud på hvad der vil være bedst for din bydel.

Læs forslag tilskybrudsplan og mere om processen

Program:

  • Velkomst ved Borgmester Jørgen Glenthøj
  • Hvordan gør vi Frederiksberg klar til fremtidens vejr ved Formand for By- og Miljøudvalget Jan E. Jørgensen
  • Præsentation af skybrudsløsninger for Frederiksberg Øst ved Rambøll
  • Workshop om de lokale skybrudstiltag