Ministeriet giver tilsagn på 13,5 millioner

Frederiksberg Kommune har netop fået endeligt tilsagn for statens bidrag på 13,5 millioner kroner til områdefornyelse. Det  giver samlet en basisbevilling på 40 en halv million til udvikling af Nordre Fasanvej Kvarteret.

Det endelige tilsagn giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt på baggrund af det program, som er blevet udarbejdet hen over vinteren 2012/2013. 

Inddragelse af lokale kræfter er central

Programmet er blevet til i en proces med inddragelse af en lang række lokale aktører og input fra borgere i kvarteret. Det indeholder 7 temaer som bliver omdrejningspunktet for kvarterets udvikling. Når temaerne skal blive til virkelighed, følges de op af konkrete planer og indsatser, der igen skal fødes i fællesskab i området. 

De 40 en halv millioner skal yngle

De 40 en halv millioner kr. er en basisbevilling, som betyder at Frederiksberg Kommune kan lægge ekstra kræfter i at få sat gang i en udvikling i kvarteret. De skal være med til at forbedre byrum, give mere grønt og igangsætte aktiviteter. Et erklæret mål for områdefornyelsen er dog også at de 40 en halv millioner kr. skal yngle, så udviklingen kan få endnu større effekt.