Nyt om byrum ved Mariendal Kirke

Vedhæftning: 

Så er det lidt nyt om den kommende plads foran Mariendal Kirke.
Vi havde et rigtig fint borgermøde før sommerferien, hvor der kom mange gode input til haven og pladsen foran kirken, og vi arbejder i øjeblikket med:

1. Omdisponering af parkeringspladser.
- parkering foran kirken, skal flyttes et andet sted hen, på den mest hensigtsmæssige måde

2. Trafikal løsning i vejkrydset.
- det skal være sikkert at krydse vejen

3. Den kommende plads skal kunne håndtere afledning af lokalt regnvand. Derfor arbejdes der på en klimatilpasningsløsning.

4. Der arbejdes også på begrønning og nye siddemuligheder, da pladsen skal være et lokalt mødested.

 

Du kan hente nyhedsbrevet ovenover.