Opstart af haveforening

D. 2. september havde vi et rigtig godt borgermøde om den kommende Byhave. 20 interesserede borgere deltog og hørte om fremtidsplanerne. Der blev givet fin feedback til projektet, som vi tager med videre i processen.

Opstart af haveforening - møde d. 28. oktober
Da mange gav udtryk for, at de ønsker, at dyrke et havelod, holder vi arbejdsgruppemøde onsdag d. 28. oktober kl. 16.30-18.00, i Café Ved Buen, Bispeengen 1, hvor vi drøfter hvordan en kommende haveforening kan organisere sig. Områdefornyelsen hjælper til med råd og vejledning, men det er op til jer selv at finde en måde at organisere jer på.

Vi håber at mange har lyst til at komme forbi. Vi sender nærmere info,  når vi nærmer os .
Hvis du kunne tænke dig et havelod, eller bare er interesseret i at vide mere om Byhaven, kan du kontakte projektleder Stine Lorentzen, tlf. 28984101, stlo01@frederiksberg.dk

Projektet med selve anlæg af haven vil blive forelagt for By- og Miljøudvalget 26.oktober.