Status på opgradering af udearealer ved Mariendalshallen

Udearealerne ved Mariendalshallen får i 2018 et løft. Opgraderingen indebærer blandt andet, at indgangsvejene i syd og nord åbnes op mod omgivelserne, at hallens facader begrønnes med klatreplanter og at der plantes en mængde nye træer. Indgangspartiet åbnes op og der anlægges en siddetrappe på den ene side af indgangspartiet og der opsættes en rundbænk og en langbænk ved børnehaven. Ved hallens gavle anlægges området med gummi og grus, og der skabes sidde- og opholdsmuligheder. Udvalgte steder opsættes ny belysning i form af master og uplights.

Status på projektet er, at Frederiksberg Kommune netop har afviklet en udbudsrunde på anlægsarbejdet. Opgaven blev vundet af Optimus anlægsgartnere som snart går i gang med arbejdet, det forventes afsluttet i juni i år. 

Vi informerer selvfølgelig løbende om projektets tilblivelse og indvielse, men har du spørgsmål eller kommentarer, er du også altid velkommen til at kontakte projektleder i Frederiksberg Kommune, Henrik Aabye heaa01@frederiksberg.dk