Stort fremmøde da løft af Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej blev præsenteret

Skybrudsrobusthed, trafikal tryghed og forskønnelse

Aftenen bød blandt andet på oplæg om, hvordan de to veje fremover bliver i stand til at håndtere store mængder regnvand, så trængte kloakker kan aflastes og sandsynligheden for oversvømmede kældre reduceres. Indretningen af vejenes trafikale forløb og de forbedrede parkeringsforhold blev ligeledes gennemgået.

Skybruds-, parkerings- og trafikplanlægningen er stort set på plads, så de næste par måneder går med at få detaljerne afklaret, og så skal alle de landskabelige elementer som eksempelvis beplantning og bænke fastlægges. Dette aspekt af projektet planlægges med udgangspunkt i den borgerinddragelsesproces, som er blevet afviklet i området.

 

Masser af spørgsmål

Aftenen bød på masser af gode spørgsmål til de forskellige facetter af projektet. Blandt andet blev der spurgt til parkering, kørselsretning, beplantning og ikke mindst håndteringen af nedbør.

Størstedelen af spørgsmålene kunne besvares med det sammen, mens andre kræver lidt undersøgelse først. Du finder svarene på frederiksberg.dk/skybrudsprojekter, når vi har undersøgt sagen.

 

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål/kommentarer til projektet, er du meget velkommen til at tage kontakt til Vej, Park & Miljø i Frederiksberg Kommune:

M: vpm@frederiksberg.dk

T: 3821 4151, man-tor: 9-14, fre: 9-13.