Opgradering af Holger Danskes Vej

Holger Danskes Vej mellem Falkonér Allé og Kronprinsesse Sofies Vej får et løft! 

FORMÅL                         

I områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret er der fokus på at skabe både bedre forbindelser og nye muligheder for ophold. Det har vi fokus på i arbejdet med Holger Danskes Vej. Men det står ikke alene. Strækningen bliver også optimeret i forhold til parkering, og den skal også klimasikres. I den forbindelse arbejdes med nye løsninger, hvor plantning af flere og træer og klimasikring tænkes sammen.

  

HVAD SKER DER LIGE NU?     

Den 3. maj er der borgerarrangement, hvor du kan få mere at vide om projektet og komme med dine inputs. At der skal optimeres i forhold til parkering, klimasikres, plantes flere træer og sikres opholdsmuligheder ligger fast. Men du kan få indflydelse på hvordan. Vi mødes ved vaskeriet på hjørnet af Holger Danskes Vej og Kronprinsesse Sofies Vej kl. 17.00, hvor vi går en tur ned ad vejen sammen. Vi vil særligt have fokus på opholdsmuligheder på hjørnet af Falkonér Allé og placering af træer.

Vil du læse mere om selve projektet, kan du det her: https://www.frederiksberg.dk/skybrudsprojekter

KONTAKT, HVIS DU VIL VIDE MERE

Projektchef Brian Hansen Westerheim

Tlf. 28984075 / Mail: brwe01@frederiksberg.dk