Opgradering af udearealerne ved Mariendalshallen

Områdefornyelsen har indledt et samarbejde med Frederiksberg Idrætsunion om at opgradere udearealerne ved Mariendalshallen.

Formål
Områdefornyelsen arbejder med nye mødesteder og bedre forbindelser i kvarteret, og det er oplagt at gøre noget ved forbindelsen mellem Mariendalsvej og Dronning Olgasvej, så det bliver en mere interessant smutvej i kvarteret, og samtidig kan fungere som et mødested for hallens brugere, for naboer, og forbipasserende i kvarteret.

Hvad sker der lige nu? 

I maj 2017 undersøgte vi, hvordan arealerne omkring Mariendalshallen bliver brugt. Det førte til at der blev identificeret flere ønsker for udearealerne og tre brugertyper; den aktive, den rekreative og den sociale. Landskabsarkitekterne fra MASU blev valgt til at tegne de nye udearealer omkring Mariendalshallen ud fra disse identificerede ønsker og brugerbehov.

I efteråret 2017 fik brugere, naboer til hallen og andre interesserede mulighed for at komme med forslag og høre om landskabsarkitekternes bud på udformningen arearealerne.

Nu skal de sidste detaljer på plads inden anlægsarbejdet går i gang til foråret. Arealerne forventes at være klar til brug inden udgangen af 2018.

Kontakt hvis du vil vide mere

Projektleder
Henrik Aabye
Tlf. 28984363
Mail: heaa01@frederiksberg.dk