Foto: Somewhere. Gudrun Hasle 2015.


Foto: Pierre-Etienne Morelle, 2014, copyright: www.nun-berlin.com

Treårigt kunstprogram på Nordre Fasanvej

Under navnet Omveje har man i de seneste år kunne opleve forskellige kunstværker på og omkring Nordre Fasanvej. Omveje var et samarbejde mellem Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret i Frederiksberg Kommune og Områdefornyelse Fuglekvarteret i Københavns Kommune udviklet af Somewhere – bureau for kunst og offentlige rum.

Med Omveje blev områdefornyelsernes strategier koblet med en kunstnerisk dimension og viste nye veje for kunstens æstetiske og sociale potentialer i byudviklingen.

Projektets mål
Idéen bag Omveje var at tilføre hverdagen på Nordre Fasanvej en poetisk og kritisk dimension og gå på tværs af den umiddelbare oplevelse af Nordre Fasanvej som nedslidt og socialt belastet transitzone. 
Kunsten vil lede ind bag facaderne og rette blikket mod vejens unikke urbane miljøer, lokalhistoriske arv og kulturelle værdier, så de ikke forsvinder, men gives form og stemme som en integreret del af områdets udvikling. Målet er, at Nordre Fasanvej de kommende år får tilført en række permanente og midlertidige kunstværker, der er med til at udvikle vejens funktioner og identitet.

Værker

I 2015 lancerede kunsteren Gudrun Hasle værket ’Jeg fortalte mig selv historger’, som du kan læse mere om her. I 2016 blev kunstparaden ”Fasaner på Parade” afviklet, læs mere om den her. Næste værk i støbeskeen bliver forhåbetligt et gavlmalleri, som vi nok skal fortælle mere om her på siden, når afklaring er på plads.

Har du spørgsmål til kunstprogrammet?

Kontakt projektchef i områdefornyelsen Brian Hansen Westerheim

mail: brwe01@frederiksberg.dk, telefon 2898 4075